Przygotowanie dziecka do klasy sportowej

Sport buduje charakter. Dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych dzieci. Dziecko w klasie sportowej ma szansę na poznanie samego siebie, ale nie tylko. Spotka tutaj rówieśników, nauczy się z nimi współpracować. Pozna słodycz wygranej, jak i ból porażki. Przede wszystkim zda sobie sprawę z własnych możliwości – wad i zalet. Dzieci, które są aktywne […]